LOADING

Type to search

Estero Home Notizie Principali Top News

Hrdinná legie, dvě knihy a parní vlak

Share
parní vlak
Každá kniha má svou historii, ale kniha napsaná autory Enzo Ciaraffa a Jozef Špánik se vyznačuje řadou specifik. Tato publikace, tvořená dvěma texty, vyšla v České republice letos v lednu. Nyní je distribuována čtenářům také prostřednictvím mobilní prodejny, která se nachází v historickém parním vlaku. Tento vlak je replikou vlaků, které používali příslušníci Československé legie v Rusku v letech 1918-20 během své anabáze – bojů proti bolševickým armádám a strastiplného návratu do vlasti. Legionářský vlak je tvořen čtrnácti vagony, ve kterých jsou instalovány exponáty, dokumentující historii Československých legií

****

Enzo Ciaraffa je podplukovníkem v záloze italského pozemního vojska, Jozef Špánik je diplomat Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jehož dlouholetým zájmem je historie. Co spojilo tyto dva muže, tak rozdílné věkem, národností, profesí i oborem studia, kteří se až do roku 2015 vůbec neznali? Bylo to jejich vášnivé zaujetí pro historii a dlouhodobý zájem obou o vlast toho druhého. Jozef Špánik spojil své síly s Enzo Ciaraffou, který byl v té době již autorem knihy “Čechoslováci na řece Olona”. Výsledkem jejich úsilí, které následně významným způsobem podpořilo Velvyslanectví České republiky v Itálii a rovněž Generální štáb italských ozbrojených sil, byl návrat do země původu horské houfnice Škoda 7,5 cm Gebirgskanone, která vznikla před více  než stoletím v montážních halách tehdejších plzeňských oceláren Škoda Werke AKT – AG. Tato zbraň se později stala válečnou kořistí Italské královské armády. Díky iniciativě, na které měla významný podíl rovněž Československá obec legionářská, je tato houfnice v současné době jedním z exponátů Vojenského technického muzea v Lešanech, které je součástí Vojenského historického ústavu Praha.

Co se týče knihy “Čechoslováci na řece Olona”, můžeme konstatovat, že se jí dostalo příznivého ohlasu mezi zájemci o vojenskou historii, a to především ze strany Československé obce legionářské (ČSOL), se kterou její autor v posledních letech navázal intenzivní spolupráci, spojenou i s hlubokými přátelskými vazbami. ČSOL následně vydala Ciaraffovu knihu, kterou přeložila do češtiny Sára Flemrová. České vydání je však revidovanou a rozšířenou verzí původního italského vydání, ke kterému byl přidán další text, jehož autorem je Jozef Špánik. Vyprávění o osudech československých vojáků v Itálii tak bylo obohaceno o další úhel pohledu. Nové vydání knihy proto nese dvojí název “Čechoslováci na řece Olona” a “Historie československé domobrany v Itálii”.

20210910_1
20210910_2
20210910_3
20210910_4
previous arrow
next arrow

Odlišnost se neprojevuje pouze v názvu obou textů, ale také v odlišném přístupu obou autorů k tématu. Enzo Ciaraffa, který je bývalým důstojníkem a nyní novinářem, kladl důraz na lidský rozměr a na osudy protagonistů příběhu, zařazené do historického kontextu. Jozef Špánik byl ve svém historickém bádání díky svému vzdělání více ovlivněn vlastním historickým kontextem a jeho přístup bychom mohli označit za jistý druh historického racionalismu. Právě proto byly oba texty osudově předurčeny k tomu, aby se vzájemně doplnily a Československá obec legionářská přijala šťastné rozhodnutí, když je vydala v jednom svazku. Kniha vyšla v České republice v lednu 2021. Zvláštností českého vydání knihy autorské dvojice Ciaraffa & Špánik je její distribuce čtenářům, pro kterou je mimo jiné využito i mobilní prodejní středisko umístěné v historickém parním vlaku. Ten připomíná obdobné vlaky, které využívali českoslovenští legionáři v bojích za svobodu své vlasti před více než sto lety. Legiovlak je jejich přesnou kopií, má celkem 14 vagonů, které přesně rekonstruují dobové reálie. Tento vlak projíždí různá místa České republiky. Viz též webová prezentace Legiovlaku: www.csol.cz/projekty/legiovlak.

Zatímco píšeme tyto řádky, Legiovlak stojí na nádraží PrahaBubny, a to až do 12. září 2021. Jeho zastavení v Praze je součástí oslav 100. výročí založení Československé obce legionářské. Legiovlak začal svou letošní pouť 1. června 2021 a bude v provozu až do 5. prosince letošního roku. Zastávkami Legiovlaku jsou  v roce 2021 česká města Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Ostrava, Havířov, Praha, Zbiroh, Mladá Boleslav, Semily, Vrchlabí, Dobruška, Žamberk, Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí, Dačice, Třeboň, Bechyně, Milevsko a Horažďovice.

Knihu je možné zakoupit rovněž na následující adrese v sídle ČSOL:
Československá obec legionářská, z.s.
Sokolská 33, Hotel Legie
120 00 PRAHA 2
Telefon: +420 224 266 235
E-mail: sekretariat@csol.cz
www.csol.cz

Potrebbe interessarti anche Kniha která vypráví o přátelství mezi národy i lidmi

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *