LOADING

Type to search

Estero Top News

Kniha která vypráví o přátelství mezi národy i lidmi

Share
Autoři Ciaraffa a Špánik se rozhodli vyprávět o jednom časovém úseku, který patří do historie Itálie, České republiky i Slovenska. Oba si kladli za cíl, každý svým způsobem, nechat promlouvat běžné smrtelníky, například vojáky, státní úředníky, dělníky, diplomaty, starosty a novináře, a to díky dosud neznámým archivním dokumentům, které se týkají československého vojenského hřbitova z doby první světové války. Vyprávění je podobné ptačímu letu, nebo cestě, trvající celé století. Ale čtenář může zůstat klidným. Nejedná se o nostalgické epické vyprávění, ve kterém převažují motivy smrti nebo ducha smíření člověka s nevyhnutelností osudu
– Enzo Ciaraffa –

V roce 2016 se mi podařilo vydat v Itálii knihu “Čechoslováci na řece Olona”, která vznikla na základě mnoha kulturních, rodinných i historických podnětů a díky vynikající spolupráci s panem Luigi Melisem, tehdejším starostou města Solbiate Olona v provincii Varese. Pan Melis mi umožnil uskutečnit podrobné výzkumy v městském archivu Solbiate Olona. V této knize jsem učinil východištěm svého vyprávění československý vojenský hřbitov, který zde existoval v letech 1918 až 1964. Pokoušel jsem se uskutečnit rychlý let napříč historií bývalého Československa, založený na dokumentaci, která zůstala uschována v archivu nejméně od roku 1938, a proto byla v současnosti zcela neznámá a neprozkoumaná. Když jsem vyprávěl o tomto úseku historie Itálie, České republiky i Slovenska, kladl jsem si za cíl nechat promlouvat běžné smrtelníky, například vojáky, státní úředníky, dělníky, diplomaty, starosty a novináře, a to díky dokumentům, které se týkají československého vojenského hřbitova z doby první světové války. Vyprávění je podobné ptačímu letu, nebo cestě, trvající celé století. Ale čtenář může zůstat klidným. Nejedná se o nostalgické epické vyprávění, ve kterém převažují motivy smrti nebo ducha smíření člověka s nevyhnutelností osudu. Jedná se o něco zcela jiného.

Abych řekl pravdu, mým jediným štěstím během psaní knihy nebylo pouze to, že jsem měl přístup k vzácným dokumentům. Několik měsíců po jejím publikování jsem měl tu čest poznat pana Jozefa Špánika, diplomata s hlubokým zájmem o historii, který pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Představte si, že se nám podařilo spojením našich sil a za úzké spolupráce s Velvyslanectvím ČR v Itálii, s generálním štábem italského pozemního vojska a s dalšími italskými přáteli z řad civilních i vojenských osob, vrátit do země svého vzniku horskou houfnici Škoda ráže 7,5 cm (Gebirgskanone) s výrobním číslem 112/2794. Tato zbraň opustila montážní linku tehdejších plzeňských oceláren Škoda Werke AKT – AG a v roce 1915 se stala válečnou kořistí Italské královské armády. Ve své zemi původu se tento typ zbraně až do současnosti nedochoval. Tento jediný exemplář, který se vrátil do své vlasti, je v současnosti svěřen do užívání Československé obci legionářské.

 

Vraťme se nyní ke knize “Čechoslováci na řece Olona”. Musím konstatovat, že toto dílo mělo dobrý ohlas také v oficiálních vojenských kruzích, zvláště v řadách Československé obce legionářské (ČSOL). S tou jsem v posledních letech navázál úzké vazby přátelství a vzájemné spolupráce. ČSOL se rozhodla vydat mou knihu v češtině, do tohoto jazyka ji přeložila slečna Sára Flemrová, mladá ale velmi talentovaná překladatelka z Prahy. Jedná se o verzi, kterou jsem trochu revidoval a rozšířil, a která byla obohacena o text PhDr. Jozefa Špánika, díky kterému bylo toto dílo obohaceno o další úhel pohledu kromě toho mého a právem nyní nese dvojí název Čechoslováci na řece Olona” a “Historie československé domobrany v Itálii”. Kniha vyjde v českém vydání v týdnu od 20.prosince 2020, jejím českým vydavatelem bude ČSOL – Československá obec legionářská. Kniha bude vydavatelem distribuována v České republice a na Slovensku, a to v jeho pražském sídle, kde se nachází rovněž Muzeum československých legií. Ale dalším, ne zcela obvyklým střediskem prodeje bude jeho “mobilní” distribuce prostřednictvím vlaku ČS legií, která může trochu připomínat klasické potulné divadelní společnosti z doby před více než sto lety. Historicka expozice instalovaná na dobovém legionářském vlaku totiž cestuje po různých místech České republiky i Slovenska. Kniha bude dále prodávána ve vojenských muzeích a institucích vojenské historie. Bude rovněž možné si ji objednat u vydavatele na níže uvedené adrese:

ČSOL
Československá obec legionářská, z.s.
Sokolská 33, Hotel Legie
120 00 PRAHA 2
Telefon: +420 224 266 235
E-mail: sekretariat@csol.cz
www.csol.cz

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *